معرفی

مشخصات فردی

احسان ارفع

نام - نام خانوادگی : احسان   ارفع

پست الکترونیکی : e_arfa@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : لیسانس دبیری ریاضی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تربیت معلم تهران

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : ریاضی کاربردی- Research & Analysis of Carriage Optimization Models & Algorithms in Transport – Related Missions& Networks
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشکده ریاضی کاربردی دانشگاه پلی تکنیک کی اف – اکراین

رشته و گرایش تحصیلی دکتری حرفه‌ای : ریاضی کاربردی - علوم مهندسی شبکه ها و سیستم های ماشینهای کامپیوتری
دانشگاه اخذ مدرک دکتری حرفه‌ای : دانشکده ریاضی کاربردی دانشگاه پلی تکنیک کی اف – اکراین

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : ریاضی

محل خدمت : دانشكده فني و مهندسي، گروه رياضي

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 80.06.01

احسان ارفع
احسان ارفع

محل خدمت :
    دانشكده فني و مهندسي، گروه رياضي
مرتبه علمی :
    استادیار
^